Truyện Mạt thế là gì?

Truyện Mạt thế là truyện có bối cảnh Virus tấn công Trái Đất, biến con người thành tang thi (giống zombies), thường sẽ xuất hiện người có dị năng

 

Chư Giới Tận Thế Online

Chư Giới Tận Thế Online

4.9
1530 Chương
Đang ra
Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

Cứu Thế Nhân: Thoát Khỏi Ách Thống Trị

4.7
78 Chương
Đang ra
Siêu Cấp Thiên Phú

Siêu Cấp Thiên Phú

4.9
250 Chương
Đang ra
Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế

Ta Nhặt Thuộc Tính Tại Mạt Thế

5
172 Chương
Đang ra
Trọng Khải Mạt Thế

Trọng Khải Mạt Thế

4.7
368 Chương
Đang ra
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

4.9
2130 Chương
Đang ra
Hoành Hành Ngang Ngược

Hoành Hành Ngang Ngược

4.2
142 Chương
Full
Sinh Con Thời Mạt Thế

Sinh Con Thời Mạt Thế

4.3
712 Chương
Full
Ngày Tàn Của Thế Giới

Ngày Tàn Của Thế Giới

3.8
1520 Chương
Đang ra
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

4.3
398 Chương
Full
Cõng Boss Đến Hạn Cuối

Cõng Boss Đến Hạn Cuối

4.7
83 Chương
Đang ra
Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

Trở Lại Mạt Thế Hung Hăng

4.7
245 Chương
Đang ra
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

4.7
124 Chương
Đang ra
Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Sinh Tồn Thời Mạt Thế

0
145 Chương
Đang ra
Tang Thế Tình Nhân

Tang Thế Tình Nhân

4
320 Chương
Full
Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

5
185 Chương
Đang ra
Đệ Nhất Thi Thê

Đệ Nhất Thi Thê

4.8
376 Chương
Full
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

4.8
136 Chương
Đang ra
Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

Mạt Thế Trùng Sinh Thành Nhân Vật Phản Diện

4.7
129 Chương
Đang ra