Truyện Mạt thế là gì?

Truyện Mạt thế là truyện có bối cảnh Virus tấn công Trái Đất, biến con người thành tang thi (giống zombies), thường sẽ xuất hiện người có dị năng

 

Hắc Ám Văn Minh

Hắc Ám Văn Minh

4.7
250 Chương
Đang ra
Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

4.9
2130 Chương
Đang ra
Siêu Cấp Thiên Phú

Siêu Cấp Thiên Phú

4.9
250 Chương
Đang ra
Sinh Con Thời Mạt Thế

Sinh Con Thời Mạt Thế

4.3
712 Chương
Full
Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống

Mạt Thế Phản Phái Hệ Thống

4.2
101 Chương
Full
Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

Dục Vọng Của Kẻ Chinh Phục

3.9
103 Chương
Full
Hạt Giống Tiến Hóa

Hạt Giống Tiến Hóa

4.7
187 Chương
Đang ra
Đệ Nhất Thi Thê

Đệ Nhất Thi Thê

4.8
376 Chương
Full
Mạt Thế Tiến Hóa

Mạt Thế Tiến Hóa

4.8
171 Chương
Đang ra
Tang Thế Tình Nhân

Tang Thế Tình Nhân

4
320 Chương
Full
Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

4.8
111 Chương
Đang ra
Song Liêm Đoạt Mệnh

Song Liêm Đoạt Mệnh

4.8
50 Chương
Đang ra
Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

Vật Hi Sinh Tu Chân Ký

4.7
124 Chương
Đang ra
Ngày Tàn Của Thế Giới

Ngày Tàn Của Thế Giới

3.8
1520 Chương
Đang ra
Chư Giới Tận Thế Online

Chư Giới Tận Thế Online

4.9
1530 Chương
Đang ra
Dưỡng Thi

Dưỡng Thi

5
36 Chương
Đang ra
Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

Đừng Kiếm Bạn Trai Trong Thùng Rác

4.3
398 Chương
Full
Phu Thê Nhà Nghèo

Phu Thê Nhà Nghèo

5
185 Chương
Đang ra
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

4.8
136 Chương
Đang ra
Trọng Sinh Chi Tồn Tại

Trọng Sinh Chi Tồn Tại

4.7
82 Chương
Đang ra