Truyện cung đấu là gì?

Theo tiếng Hán, "cung" có nghĩa là cung điện, "Đấu" có nghĩa là tranh đấu. Thế nên hiểu đơn giản, Cung Đấu là từ được dùng để gọi tên một thể loại truyện có nội dung tranh chấp, đấu đá nhau trong cung đình.

Hiểu rộng ra, Cung đấu viết về nhân vật sống trong cung cấm tranh giành, mưu hại nhau để được sủng ái hoặc địa vị.

Thứ Nữ Hữu Độc

Thứ Nữ Hữu Độc

4.9
378 Chương
Full
Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!

Xuyên Qua Làm Tình Nhân Của Hoàng Đế!

4.7
140 Chương
Full
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

4.5
140 Chương
Đang ra
Tiến Công Sủng Phi

Tiến Công Sủng Phi

4.2
275 Chương
Full
Ký Sự Hậu Cung

Ký Sự Hậu Cung

3.5
219 Chương
Full
Đế Vương Sủng Thần

Đế Vương Sủng Thần

4.3
125 Chương
Full
Hậu Cung Hi Phi Truyện

Hậu Cung Hi Phi Truyện

4.5
150 Chương
Đang ra
Tam Nhật Triền Miên

Tam Nhật Triền Miên

4
116 Chương
Full
Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

Cung Đấu Không Bằng Nuôi Cún

4.4
89 Chương
Full
Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

Con Đường Sủng Hậu (Sủng Hậu Chi Lộ)

4.2
299 Chương
Full
Cung - Mê Tâm Ký

Cung - Mê Tâm Ký

4.7
157 Chương
Full
Nhất Niệm Trường Khanh

Nhất Niệm Trường Khanh

4.8
46 Chương
Đang ra
Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

Tà Vương Tuyệt Sủng Chính Phi Độc Địa

4.7
93 Chương
Đang ra
Trùng Sinh Sủng Hậu

Trùng Sinh Sủng Hậu

0
101 Chương
Đang ra
Đặc Công Hàn Phi

Đặc Công Hàn Phi

4.9
125 Chương
Đang ra
Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

Mẫu Đơn Chân Quốc Sắc

3.8
118 Chương
Đang ra
Tiêu Tương Thủy Sắc

Tiêu Tương Thủy Sắc

3.9
68 Chương
Full