Truyện cung đấu là gì?

Theo tiếng Hán, "cung" có nghĩa là cung điện, "Đấu" có nghĩa là tranh đấu. Thế nên hiểu đơn giản, Cung Đấu là từ được dùng để gọi tên một thể loại truyện có nội dung tranh chấp, đấu đá nhau trong cung đình.

Hiểu rộng ra, Cung đấu viết về nhân vật sống trong cung cấm tranh giành, mưu hại nhau để được sủng ái hoặc địa vị.

Thứ Nữ Hữu Độc

Thứ Nữ Hữu Độc

4.9
378 Chương
Full
Tiến Công Sủng Phi

Tiến Công Sủng Phi

4.2
275 Chương
Full
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn!

4.8
408 Chương
Full
Tàng Ngọc Nạp Châu

Tàng Ngọc Nạp Châu

4.3
192 Chương
Đang ra
Hoàng Sủng

Hoàng Sủng

4.7
102 Chương
Full
Trùng Sinh Sủng Hậu

Trùng Sinh Sủng Hậu

0
101 Chương
Đang ra
Cẩm Tú Đỉnh

Cẩm Tú Đỉnh

5
88 Chương
Đang ra
Cuộc Chiến Thượng Vị

Cuộc Chiến Thượng Vị

4.7
151 Chương
Full
Tư Thái Cung Phi

Tư Thái Cung Phi

4
201 Chương
Full
Tam Nhật Triền Miên

Tam Nhật Triền Miên

4
116 Chương
Full
Nguyên Nhược Ngữ

Nguyên Nhược Ngữ

4
84 Chương
Full
Quốc Sắc Sinh Hương

Quốc Sắc Sinh Hương

4.5
140 Chương
Đang ra
Thứ Nữ Xinh Đẹp

Thứ Nữ Xinh Đẹp

4.8
48 Chương
Đang ra
Cửu Dung

Cửu Dung

4.8
161 Chương
Full
Hậu Cung Hi Phi Truyện

Hậu Cung Hi Phi Truyện

4.5
150 Chương
Đang ra
Hoàn Khố Thế Tử Phi

Hoàn Khố Thế Tử Phi

3.8
497 Chương
Đang ra
Đích Nữ Nhất Đẳng

Đích Nữ Nhất Đẳng

4.5
117 Chương
Đang ra
Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Tịch Chiếu Huề Phương Điện

4.9
51 Chương
Full